V košarici ni izdelkov.

Izdelke dostavljamo samo po Sloveniji.
Odprema v 2-5 delovnih dneh.

Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta FAIRYCANDLES.EU

Uvodne določbe, podatki o ponudniku, opredelitev pojmov

Ti splošni pogoji urejajo pogoje uporabe spletnega mesta FAIRY CANDLES, dostopnega na spletnem naslovu https://www.fairycandles.eu (v nadaljevanju: spletno mesto), pravice in obveznosti ponudnika in uporabnikov pri uporabi spletnega mesta ter pogoje nakupa artiklov na spletnem mestu in pravice kupcev pri spletnih nakupih.

Vse informacije v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov ter glede varstva zasebnosti si lahko uporabniki preberejo v Politiki zasebnosti Fairy Candles.

Ponudnik spletnega mesta in prodajalec artiklov na spletnem mestu je TRGOVINA, POSREDNIŠTVO IN DRUGE STORITVE, NINA ZAPONŠEK S.P.:

 • skrajšana firma: Nina Zaponšek s.p.;
 • sedež in naslov: Prešernova cesta 22B, 3320 Velenje;
 • matična številka: 7071965000;
 • vpisan v poslovni register pod št. vpisa 316-07-05489-2019/2;
 • davčna številka: 30291046 (ponudnik ni zavezanec za DDV);
 • kontaktna telefonska številka: +386 40 888 630;
 • kontaktni e-poštni naslov: info@fairycandles.eu;

(v nadaljevanju: ponudnik).

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik).

Kupec je pravna ali fizična oseba, ki na spletnem mestu opravi nakup enega ali več artiklov (v nadaljevanju: kupec).

Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti (v nadaljevanju: potrošnik).

Veljavnost, sprejem in uporaba splošnih pogojev; spremembe

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev.

Ti splošni pogoji veljajo za vse uporabnike, razen kadar je pri posamezni določbi izrecno navedeno, da velja samo za potrošnike.

V primeru izvedenega nakupa na spletnem mestu predstavljajo določbe teh splošnih pogojev sestavni del prodajne pogodbe med ponudnikom in kupcem.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo, brez posebnega obvestila ali opozorila. Pogodbeni odnos med ponudnikom in kupcem urejajo splošni pogoji v verziji, ki je veljala v trenutku oddaje naročila preko spletnega mesta.

Lastnosti artiklov

Spletno mesto omogoča nakup artiklov na daljavo, v skladu s postopkom, ki je opisan v teh splošnih pogojih

Objava fotografije artikla na spletnem mestu ne pomeni, da je artikel dobavljiv s točno takšnimi lastnostmi, kot so predstavljene na spletnem mestu, saj lahko npr. zaradi različnih tehnik fotografiranja barvni odtenek na fotografiji odstopa od resničnega barvnega odtenka. Artikli na spletnem mestu niso fotografirani v naravni velikosti, pač pa so praviloma pomanjšani. Prav tako je možno, da so v dobavljenem artiklu uporabljeni drugačni materiali (glede na njihovo trenutno razpoložljivost) od tistih, ki so bili uporabljeni pri artiklu, katerega fotografija je objavljena na spletnem mestu.

Ker se artikli izdelujejo ročno, lahko pri postopku izdelave pride do manjših odstopanj od artiklov, katerih fotografije so objavljene na spletnem mestu (npr. drobni mehurčki v vosku, sprememba barvnega odtenka ipd.).

Če po mnenju kupca dobavljeni artikel preveč odstopa od artikla, katerega fotografija je objavljena na spletnem mestu, lahko kupec od pogodbe odstopi (ne da bi moral navesti razlog za odstop), pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih.

Cene artiklov

Vse cene artiklov na spletnem mestu so v evrih (EUR) in že vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV) po vsakokrat veljavni stopnji. V času sprejema teh splošnih pogojev ta stopnja znaša 22%.

Objavljene cene artiklov se lahko kadarkoli spremenijo. Kupec je dolžan plačati ceno artikla, ki velja v trenutku oddaje naročila.

Končna cena nakupa artikla/ov, ki je v postopku oddaje naročila navedena na spletnem mestu v košarici izbranega/ih artikla/ov, zajema objavljeno ceno izbranega artikla oziroma seštevek objavljenih cen izbranih artiklov in stroške dostave, ki se odmerijo glede na težo paketa izbranega/ih artikla/ov.

Kupec, razen plačila končne cene naročenega artikla, ne nosi nobenih dodatnih stroškov, razen če je v teh splošnih pogojih ali na spletnem mestu izrecno navedeno drugače.

Popusti, promocijske kode in druge ugodnosti se ne seštevajo, razen če je na spletnem mestu izrecno navedeno drugače.

Sklenitev pogodbe, pravica ponudnika do odstopa od pogodbe

Prodajna pogodba za nakup artikla na spletnem mestu med ponudnikom in kupcem je sklenjena, ko kupec od ponudnika prejme e-poštno sporočilo o potrditvi oddaje naročila.

Prodajna pogodba za nakup artikla na spletnem mestu se lahko sklene v slovenskem in angleškem jeziku.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje in le-to kupcu ni dostopno.

Ne glede na določbo 1. odstavka tega člena lahko ponudnik s pisnim obvestilom, ki ga pošlje kupcu najkasneje v 7 dneh po potrditvi naročila, odstopi od pogodbe, kadar:

 • naročenega artikla ni več na zalogi, kupec pa ni pripravljan kupiti drugega artikla, ki mu ga ponudi ponudnik;
 • ponudnik ugotovi, da je pri navedbi cene artikla prišlo do napake, kupec pa ni pripravljen kupiti artikla po spremenjeni (pravi) ceni;
 • dostava artiklov kupcu brez krivde ponudnika ne bi bila mogoča v prvotno dogovorjenem roku, kupec pa ne soglaša s podaljšanjem roka.

V primerih iz 4. odstavka tega člena je vsaka stranka dolžna drugi nemudoma vrniti, kar je od nje prejela. Kupec v tem primeru razen morebitnega vračila kupnine ter povrnitve morebitnih stroškov pošiljanja artikla ponudniku ni upravičen do nobenega nadomestila ali odškodnine.

Kadar kupec kot način plačila izbere nakazilo na transakcijski račun ponudnika (plačilo na podlagi predračuna), mora nakazilo izvesti najkasneje v 3 dneh od prejema predračuna, pri čemer se za dan izvedbe nakazila šteje dan, ko ponudnik nakazilo prejme na svoj transakcijski račun. Če ponudnik kupčevega nakazila ne prejme v 3 dneh od poslanega predračuna, pač pa kasneje, lahko po lastni presoji izpolni pogodbo in kupcu pošlje naročene artikle ali pa kupcu vrne prejeti znesek, s čimer se šteje, da je od pogodbe odstopil in do kupca nima več nobenih obveznosti.

Postopek nakupa na spletnem mestu; poprava napak pred oddajo naročila

Uporabnik začne postopek nakupa tako, da pri želenem artiklu na spletnem mestu izbere količino (to je število artiklov, ki jih želi kupiti) ter klikne na gumb »Dodaj v košarico«. To lahko stori večkrat, za poljubne artikle in poljubne količine. Po vsakem dodajanju artiklov v košarico lahko uporabnik z nakupi nadaljuje ali pa klikne na gumb “Nadaljuj na blagajno”. Prav tako lahko kadarkoli klikne na ikono nakupovalne košarice na zgornjem desnem delu spletnega mesta.

V naslednjem koraku lahko uporabnik pregleda in korigira vse artikle, ki jih ima v nakupovalni košarici. Spremeni lahko količine ali artikel odstrani iz košarice. Pri tem sem mu sproti prikazuje (posodablja) skupna cena vse artiklov. Ko je vsebina nakupovalne košarice takšna, kakršno želi, uporabnik klikne na gumb »Nadaljuj na naslednji korak«.

V naslednjem koraku uporabnik vnese podatke o dostavi ter o računu. Določeni vnosi se preverjajo, tako da uporabnik ne more narediti določenih napak (npr. telefonska številka in e-poštni naslov morata biti v ustrezni obliki, sicer spletno mesto uporabnika opozori na napako. Dokler ta ni odpravljena, uporabnik ne more nadaljevati na naslednji korak. Po vnosu vseh potrebnih podatkov uporabnik klikne na gumb »Kupite sedaj«.

V naslednjem koraku uporabnik izbere želeni način dostave ter način plačila.

Uporabnik, ki se strinja z vsebino naročila in vsemi vpisanimi podatki, klikne na gumb »Oddaj naročilo (obveznost plačila)«. S tem je naročilo oddano, uporabnik pa na vpisan e-poštni naslov prejme potrdilo o oddaji naročila. Ponudnik ne odgovarja za nedostavljena potrdila o oddaji naročila (npr. zaradi filtrov za neželeno e-pošto, zaradi polnega e-poštnega predala uporabnika ipd.)

Uporabnik se lahko kadarkoli vrne na kateregakoli od predhodnih korakov, opisanih v prejšnjih odstavkih tega člena, in spremeni ali popravi katerikoli podatek ali izbiro.

Načini plačila

Kupec lahko za plačilo artiklov na spletnem mestu uporabi naslednje načine plačila:

 • nakazilo na transakcijski račun ponudnika (plačilo na podlagi predračuna): kupec po e-pošti prejme predračun, ki vsebuje vse podatke za nakazilo; ponudnik odpošlje naročene artikle po prejemu plačila;
 • PayPal: plačilo je možno iz dobroimetja ali s kreditno kartico; v obeh primerih je potrebna predhodna registracija in prijava v sistem PayPal; plačilo se šteje za izvedeno, ko ponudnik od PayPal prejme sporočilo o avtorizaciji in pod pogojem, da kasneje ne pride do zavrnitve plačila oziroma zahtevka za vračilo, iz kakršnegakoli razloga (npr. ker je kupec prijavil neavtorizirano transakcijo);
 • plačilo s kreditno ali plačilno (debetno) kartico: kupec mora imeti na njej zadostno dobroimetje ali limit; ponudnik za procesiranje plačil uporablja sistem ponudnika Stripe; plačilo se šteje za izvedeno, ko ponudnik prejme sporočilo o avtorizaciji in pod pogojem, da kasneje ne pride do zavrnitve plačila oziroma zahtevka za vračilo, iz kakršnegakoli razloga (npr. ker je kupec prijavil neavtorizirano transakcijo).

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva in ni odgovoren za morebitne stroške (npr. provizije), ki bi jih utrpel kupec, ker je izbral določen način plačila, kadar take stroške kupcu zaračunajo tretje osebe.

Prevzem in dostava naročenih artiklov, posledice neprevzema

Ponudnik artikle odpremi v roku 2-5 dni, Pošta Slovenije pa večino pošiljk dostavi že naslednji dan po oddaji, najkasneje pa v roku treh dni.

Čas odpreme, naveden na spletnem mestu, je okviren in velja za odpremo na naslove v Republiki Sloveniji. Iz razlogov, na katere ponudnik ne more vplivati (npr. stavke, zaprtje cest, naravne nesreče ipd.), se lahko predvideni čas odpreme podaljša, pri čemer je odgovornost ponudnika za kakršnokoli škodo, ki bi zaradi tega nastala kupcu ali tretji osebi, v celoti izključena.

Kupec bo o odpošiljanju kupljenega artikla obveščen po e-pošti.

Če je kupec potrošnik, bo artikel dostavljen do vhodnih vrat na kupčevem naslovu za dostavo.

Če kupec v primeru dostave z dostavno službo kupljenega artikla ne prevzame v roku 15 dni od dostave in je po poteku tega roka artikel vrnjen ponudniku, se to:

 • če je kupec že izvedel plačilo, ne šteje kot odstop kupca od pogodbe; kupec lahko v tem primeru kupljeni artikel na lastne stroške osebno prevzame na sedežu ponudnika v roku 30 dni; po poteku tega roka se šteje, da se je kupec odpovedal zahtevku za prenos lastninske pravice na kupljenem artiklu in ponudnik do njega nima več nobenih obveznosti;
 • če kupec še ni izvedel plačila, šteje kot odstop kupca od pogodbe; ponudnik in kupec sta v tem primeru prosta svojih obveznosti.

V primeru iz 1. alineje prejšnjega odstavka lahko kupec pred potekom 30-dnevnega roka za prevzem zahteva ponovno pošiljanje kupljenega artikla na svoj naslov, ponudnik pa mu ga je dolžan poslati, pod pogojem, da kupec na ponudnikovo zahtevo najprej poravna stroške ponovnega pošiljanja.

Odstop potrošnika (kupca) od pogodbe, vračilo artikla in vračilo kupnine

Kupec, ki je potrošnik, lahko v 14 dneh od dneva prejema oziroma prevzema kupljenega artikla odstopi od pogodbe, ki jo je sklenil s ponudnikom.

Kupec od pogodbe odstopi, tako da:

 • ponudniku pošlje pisno izjavo (lahko po e-pošti na nakup@fairycandles.eu), iz katere nedvoumno izhaja, da odstopa od pogodbe;
 • ponudniku pošlje izjavo o odstopu (lahko po e-pošti na nakup@fairycandles.eu na obrazcu, ki je dostopen tukaj;
 • (brez izjave ali obrazca) ponudniku najkasneje v 14 dneh po prejemu oziroma prevzemu artikla le-tega nepoškodovanega vrne na naslov ponudnika Nina Zaponšek s.p., Prešernova cesta 22 B, 3320 Velenje.

Odstop od pogodbe je pravočasen, če je izjava odposlana ali če je kupljeno blago odposlano ponudniku najkasneje v roku 14 dni od prejema oziroma prevzema kupljenega artikla.

Če je kupec artikel že prejel in odstopi od pogodbe, mora najkasneje v 14 dneh od pošiljanja obvestila o odstopu od pogodbe ponudniku vrniti prejeti artikel, in sicer nepoškodovanega in v nespremenjeni količini. O prejemu vrnjenega blaga bo ponudnik kupca obvestil po e-pošti.

Morebitne stroške vračila artikla (pakiranje, poštnina) krije kupec.

Če kupec v roku odstopi od pogodbe, mu ponudnik najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila, pod pogojem da v tem roku prejme vrnjeni artikel ali dokazilo kupca, da je artikel odposlal; sicer lahko ponudnik vračilo začasno zadrži.

Kupec ni upravičen do povračila poštnine, ki jo je plačal ob nakupu, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je bila cenovno najugodnejša pošiljka, ki jo je ob oddaji naročila na spletnem mestu ponujal ponudnik.

Ponudnik vračilo prejetega plačila izvede na plačilno sredstvo, ki ga je kupec uporabil ob nakupu artikla, razen če kupec izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in če zaradi tega ne nosi nobenih dodatnih stroškov. V primeru plačila artikla po povzetju mora kupec pri vračilu navesti podatke o svojem transakcijskem računu, sicer ponudnik vračila ne more izvesti. Kupec v nobenem primeru ni upravičen do povračila v gotovini.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti vrnjenega artikla, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja artikla. Znesek, ki ustreza zmanjšanju vrednosti, lahko ponudnik delno ali v celoti pobota s svojo obveznostjo vračila plačil na podlagi kupčevega odstopa od pogodbe in posledično kupcu vrne znižan znesek ali pa ga sploh ne vrne.

Zaradi obdelave nakazil pri ponudnikih, na katere ponudnik nima vpliva, lahko traja tudi več dni, da je vračilo opravljenih plačil vidno pri kupcu.

Kdaj potrošnik (kupec) nima pravice do odstopa od pogodbe

Kadar je bil kupljeni artikel personaliziran, to je izdelan po natančnih navodilih potrošnika (kupca) in je posledično prilagojen njegovim osebnim potrebam oziroma željam, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe.

Za artikel iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje tudi sicer standardni artikel, ki je zapakiran v personalizirano embalažo, ki je izdelana po natančnih navodilih potrošnika (kupca).

Omejitev in izključitev odgovornosti ponudnika

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva ali garancije za točnost, popolnost in pravilnost podatkov in informacij, navedenih na spletnem mestu, in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva ali garancije glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta ali njegovih delov in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ali njegov del ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta nastala na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta, kar vključuje med drugim, toda ne izključno, logotipe, fotografije, opise, zapise na blogu, razporeditev grafičnih elementov, celostno grafično podobo, gumbe ter izvorno kodo aplikacij, ki poganjajo spletno mesto, je avtorskopravno zaščitena, kar vključuje tudi varstvo podatkovnih baz. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu ter na izvorni kodi aplikacij, ki poganjajo spletno mesto, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega soglasja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za osebni ogled in informiranje uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost kršitelja. Prepoved iz tega odstavka velja tudi za reprodukcijo ali kakršnokoli drugačno uporabo podatkov iz podatkovnih baze ali njihovih delov, tudi če podatek sam zase ne predstavlja avtorskega dela.

Besedilo Fairy Candles in logotip predstavljata znak, glede katerega je izključni nosilec pravic ponudnik. Vsakršna nepooblaščena uporaba je prepovedana in ima lahko za posledico materialno in kazensko odgovornost kršitelja.

Uporaba prava, sodna pristojnost, reševanje sporov

Razmerja med ponudnikom in uporabnikom se presojajo po pravu Republike Slovenije, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku. V primeru spora med strankama je za odločitev krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena je v primerih, kadar kot tožeča stranka nastopa kupec, ki je potrošnik po zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov, za sojenje pristojno tudi sodišče, na območju katerega ima kupec stalno oziroma začasno prebivališče.

Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec, ki je potrošnik lahko sprožil v skladu z zakonodajo o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Spletna platforma za reševanje sporov je kupcem, ki so potrošniki, na voljo na tej povezavi.

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 4. 2021.

———————————————————————————————————————————————————————————

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V FACEBOOK IN INSTAGRAM NAGRADNI IGRI

1. Organizator  nagradne igre je Fairy Candles, Nina Zaponšek s.p., Prešernova cesta 22b, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra se opravi z namenom reklamiranja in promocije Fairy Candles.

2. Trajanje
Nagradna igra poteka od datuma objave na zidu in do datuma, ki je naveden v objavi na Facebook in Instagram profilu Fairy Candles.

3. Nagrade in podelitev nagrad
V nagradni igri bo podeljena nagrada, ki je slikovno prikazana v objavi na Facebook in Instagram profilu Fairy Candles.

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri sodelujete na zidu našega FB profila https://www.facebook.com/fairycandlesSLO ali Instagram profilu https://www.instagram.com/fairycandlesslo/.
Sodelujoči v nagradni igri mora pravilno zaključiti nagradno igro in spoštovati Pravila in pogoje sodelovanja v Facebook in Instagram nagradni igri.

5. Pravila
V nagradnih žrebanjih bodo upoštevani vsi posamezniki, ki bodo sodelovali v nagradni igri in jo pravilno zaključili. Žrebanje nagrad bo potekalo na datum, ki je objavljen na Facebook in Instagram profilu. Žrebanja ne bodo javna in se bodo izvedla s pomočjo informacijskih tehnologij. Organizator si pridružuje pravico, da nepopolne prijave izloči iz žrebanj oziroma jih ne upošteva. Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večji količini od tiste, ki je navedena v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Zaposleni v podjetju Nina Zaponšek s.p., njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

6. Ostala pravila nagradne igre
Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Vsi podatki o žrebanju so na voljo v aplikaciji, preko katere se je žrebanje izvedlo.
Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni z najavo imena v objavi na zidu socialnega omrežja Facebook in Instagram Pravljične svečke-Fairy Candles Slovenija v roku enega dne po žrebanju.
Če zmagovalec/izžrebanec v roku 5 dni od objave imena na zidu ne posreduje organizatorju svojih podatkov pisno v inbox, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel dohodnino). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavijo na spletni strani organizatorja.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradne igre. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.

Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke nagrajencev tudi za namene promocije podjetja Fairy Candles, Nina Zaponšek s.p., v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: info@fairycandles.eu.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago Nina Zaponšek, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 13.4.2021 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani https://www.fairycandles.eu/splosni-pogoji-uporabe/.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Nina Zaponšek s.p.

Velenje, 1.4.2021

———————————————————————————————————————————————————————————

REKLAMACIJSKI ZAPISNIK

Prijavite se na novice

S prijavo se strinjate s Splošnimi pogoji uporabe.

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih .